Remedial Teaching Veldhoven

header mix 2Tijdelijk bericht:

Graag wil ik u erop attent maken dat de lessen gewoon doorgaan, bij voorkeur via een online video verbinding. Bij uitzondering kan er worden afgesproken in de praktijk als beide partijen geen klachten hebben. Hierbij worden de maatregelen van het RIVM gevolgd. Voor de begeleidingen in de praktijk geldt dat zowel de remedial teacher als het kind en het gezin daaromheen geen klachten mogen hebben om de RT door te laten gaan (ook geen verkoudheid). Ik houd de berichtgeving en de landelijke adviezen in de gaten en zal u op de hoogte houden van de aangepaste werkwijze.

Het Opstapje, Remedial Teaching Veldhoven

Als ouder merkt u vaak thuis aan het gedrag van uw kind dat het niet lekker loopt op school. Sommige kinderen kunnen dit verwoorden en uiten zich direct. Aan andere kinderen merk je dat ze niet goed in hun vel zitten.

De leerontwikkeling van een kind verloopt niet altijd zoals verwacht. Als dit bij uw kind het geval is, kunt u te horen krijgen van de leerkracht dat uw kind moeite heeft met het verwerven of automatiseren van de leerstof.
De lees-, spelling- of rekenontwikkeling kan trager verlopen dan gewenst.

Ook kan het zijn dat uw kind moeite heeft met bepaalde onderdelen van de leerstof. Er ontstaat een gat tussen het kennisniveau van het kind en de les in de klas. Remedial Teaching kan dit gat verkleinen of overbruggen door de leerling een “opstapje” te geven in de vorm van uitgebreide individuele hulp. In mijn praktijk leert uw kind hoe het problemen aan kan pakken, krijgt weer moed en kan daardoor beter gaan functioneren op school.

Het Opstapje, Remedial Teaching Veldhoven heeft haar praktijk gevestigd in Veldhoven. Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd contact opnemen.

button 2

slll_Facebook omslagfoto met blauwe rand - logo + boek