Rekenen

www.rendierhof.nl – onder leerlingen
Hierop staan voor alle groepen oefeningen op taal- en rekengebied.

www.dtgeenprobleem
Rekenen, een leuk spel voor het splitsen van getallen. Deze site is van Klaas van der Veen.

www.redactiesommen.nl
Oefenen van rekenvraagstukken/rekenverhalen

www.rekentoppers.nl
Automatiseren van sommen t/m 10, 20, 100 en 1000, tafels en deeltafels op verschillende niveaus.
Het is mogelijk om op tijd te oefenen met een stopwatch.

www.rekenweb.nl

www.rekenlessen.nl

www.onlineklas.nl

www.dtgeenprobleem.nl
Leer- en werkboeken over werkwoordspelling en rekenen.