Taal

www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer
Goede site voor het oefenen van DMT woordlijsten op verschillende niveaus.

www.rendierhof.nl – onder leerlingen
Hierop staan voor alle groepen oefeningen op taal- en rekengebied.

www.kids4cito.nl
Oefenen van CITO en entreetoetsen.

www.bloon.nl
Oefenen van woorden met spelling.

www.onlineklas.nl

www.meesterklaas.nl
Digitale programma’s; werkwoordspelling, zinsontleding en alle spelling.

www.dtgeenprobleem.nl
Leer- en werkboeken over werkwoordspelling en rekenen.