Picture3

DSC_0010_In mijn praktijk ‘Het Opstapje’ begeleid ik leerlingen op verschillende gebieden:

 • Technisch lezen
 • Begeleiding voor leerlingen met dyslexie
 • Begrijpend en studerend lezen
 • Woordenschat
 • Spelling
 • Werkwoordspelling
 • Rekenen
 • Begeleiding voor leerlingen met dyscalculie
 • Zaakvakken
 • Werkstukken, boekbesprekingen en spreekbeurten
 • Studievaardigheden

Vaak gaan leerproblemen of leerstoornissen samen met sociaal- en emotionele problemen.
Door het leerprobleem of de leerstoornis kunnen kinderen onzeker of ongeconcentreerd worden.

Tijdens de begeleiding is er daarom ook aandacht voor:

 • Onzekerheid of faalangst
 • Werkhoudings- en/of concentratieproblemen

De begeleiding kan, in eigen praktijk, direct na schooltijd of ’s avonds gegeven worden.  Sommige scholen geven toestemming om onder schooltijd Remedial Teaching te verzorgen. Tevens is het mogelijk om op school Remedial Teaching te geven.