Picture3

160901 Tarieven incl training

Bovenstaande tarieven zijn conform de richtlijnen van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers).
Bij verhindering graag tijdig bericht. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden doorbelast.

Na de laatste begeleiding van de maand ontvangt u een nota met het verzoek deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.
Helaas worden de kosten voor Remedial Teaching niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
In sommige gevallen is het echter mogelijk om de kosten voor Remedial Teaching op te voeren als ‘ziektekosten of andere buitengewone uitgaven’.
Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de website van de Belastingdienst.
Bij een laag inkomen is het in sommige gevallen ook mogelijk een beroep te doen op ‘bijzondere bijstand’ van uw gemeente.