Picture3

Mijn naam is Sietske van Tuijl en ik heb een  praktijk voor Remedial Teaching in Veldhoven. Naast de Pabo heb ik de Master Special Educational Needs afgerond op de Fontys. Sinds 2006 begeleid ik kinderen met een leerachterstand en/of leerproblemen. Ik heb gewerkt op verschillende basisscholen in Best als Remedial Teacher en leerkracht. Daar heb ik veel ervaring opgedaan in didactisch onderzoek en behandeling van leerlingen met lees-, spelling- en rekenproblemen.

DSC_0007_
Ik vind het fijn om kinderen veiligheid te bieden, uit te dagen, te motiveren en succeservaringen te geven, zodat zij weer plezier krijgen in het leren. Het ene kind moet iets voor zich zien en is visueel ingesteld, het andere kind moet iets ervaren of is juist motorische sterk. Door die manier van leren te vinden die het beste bij uw kind aansluit, kan een stapje in de ontwikkeling gemaakt worden. Het uiteindelijke doel is kinderen zover te krijgen dat zij kunnen zeggen “ Nu kan ik het zelf”.

In juni 2014 ben ik officieel geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. Alleen remedial teachers die aan de kwaliteitseisen voldoen komen in aanmerking voor LBRT-registratie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Landelijke Beroepsvereniging: www.lbrt.nl  LBRT-Logo

Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met rekenproblemen en dyscalculie. In de eerste helft van 2014 heb ik onderzoek gedaan bij vier leerlingen met ernstige rekenproblemen met behulp van een nieuw diagnostisch instrument op basis van het handelingsmodel van het protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD). Het certificaat als behandelaar voor leerlingen met Ernstige Reken-, Wiskundeproblemen en Dyscalculie heb ik behaald in oktober 2015.