Picture3

Mijn werkwijze is als volgt:

  • Aanmelding
  • Intakegesprek: in een persoonlijk gesprek met ouder(s)/begeleider(s) bespreken we de mogelijkheden van Remedial Teaching.
  • Diagnostisch Onderzoek: een diagnostisch onderzoek levert de bouwstenen voor een individueel, passend handelingsplan. Als er al onderzoek is gedaan, vervalt deze stap.
  • Handelingsplan: ik stel een handelingsplan op en bespreek dit met u en de leerkracht van uw kind.
  • Begeleiding: uw kind komt elke week 50 minuten op een vastgesteld tijdstip naar de praktijk. Uw kind krijgt huiswerk mee en oefent dagelijks. Een traject duurt 9 tot 12 weken.
  • Evaluatie: ik maak eenĀ schriftelijk verslag van de begeleiding en de leerresultaten. Dit verslag bespreek ik met u en de leerkracht.

U heeft altijd de mogelijkheid om de hulp te beƫindigen of om nog een periode voort te zetten.